Zastrzeżenia

Strony www

Now Transfer Ltd  oświadcza, że dane zamieszczane na stronach www są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane te są okresowo uaktualniane. Now Transfer nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualność i kompletność zamieszczanych informacji.

Kopiowanie zawartości portalu  -  w całości lub też jego części –  elektronicznie lub w inny sposób, jak również modyfikowanie, zamieszczanie linków do informacji znajdujących się na stronach portalu bez  zgody Now Transfer Ltd jest surowo zabronione.

Wpłata pieniędzy

W przypadku, kiedy klient zdeponuje na koncie Now Transfer środki, które nie odpowiadają kwocie zadeklarowanej w momencie zlecania transakcji, Now Transfer nie podejmie żadnego działania do czasu wpłynięcia właściwej sumy na konto firmy. Transfer zostanie uznany za nieważny. Now Transfer zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zwrot środków zdeponowanych na naszym koncie.

W przypadku kiedy środki zostaną zdeponowane na koncie Now Transfer do godziny 11tej rano , pieniądze mogą znaleźć się na koncie odbiorcy nawet tego samego dnia. Transfer nie powinien zająć więcej niż 24 godziny.

Kiedy środki zostaną zdeponowane na koncie po 11tej rano transfer może zająć maksymalnie jeden roboczy dzień.

Dni Robocze / Święta

Przez “dzień roboczy” rozumiemy dni od poniedziałku do piątku. Nie pracujemy w niedzielę i Święta. Święta państwowe i dni wolne od pracy w Wielkiej Brytanii mogą  nie pokrywać się czasowo ze świętami i dniami wolnymi od pracy w Polsce.

Godziny otwarcia banków rożnią się w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Należy wziąść też pod uwagę godzinną różnicę w czasie

Anulowanie transkacji

Anulowanie transakcji  jest dopuszczalne jedynie w dniu zlecenia transferu w godzinach otwarcia.  Późniejsze anulowanie transakcji leży w gestii  Now Transfer, przy czym Now Transfer zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty manipulacyjnej.

Jeżeli środki znalazły się na koncie odbiorcy, Now Transfer nie ponosi odpowiedzialności za żadne późniejsze anulacje.

Now Transfer zastrzega sobie prawo do anulowania, wstrzymania , zawieszenia na kazdym etapie transakcji, bez podawania powodu, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie “prania brudnych pieniędzy”.

Opłaty

Now Transfer . Opłata wynosi zawsze £5 za transfer powyżej £150 Nie ma żadnych ukrytych opłat po stronie wysyłającego lub odbiorcy. Obowiązkiem klienta jest sprawdzić przed zleceniem transferu czy bank odbiorcy pobiera jakiekolwiek opłaty  za wypłacanie bądz wpłacanie pieniędzy na jego konto, co może być częścią umowy z bankiem.

Straty / opóznienia

Now Transfer nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty czy opóznienia spowodowane pośrednio lub bezpośrednio, które są rezultatem  jednego z poniższych.

  • Pieniądze zostały przelane do niewlaściwego odbiorcy, ponieważ klient podał złe dane lub kiedy nie została wpłacona właściwa suma pieniędzy
  • Opóźnienia, straty czy zaniedbania, które są wynikiem awarii telekomunikacyjnych, bądź systemów przesyłania danych lub awarii głównego systemu Now Transfer