Polityka AML

(Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy)

“Pranie brudnych pieniędzy to proces, przy pomocy którego dochody przypuszczalnie uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu lub własności tych dochodów. Celem procesu prania pieniędzy jest nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych".

Zgodnie z prawem Now Transfer Limited jest zobowiązany do działania zgodnie z ustawą odnośnie przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

Now Transfer Limited będzie stosował odpowiedni tryb przeciwdziałania w związku z powyższym procederem przeciwko ‘praniu brudnych pieniędzy’ m.in. badanie przebiegu transakcji, przekazywanie uprawnionym organom podejrzanych transakcji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W Now Transfer Limited dokładamy wszelkich starań aby wszyscy nasi pacownicy, agenci oraz niezależni kontraktorzy byli objęci szkoleniem w postępowaniu przeciwdziałaniu ‘praniu brudnych pieniędzy’. Naszym celem jest kontynuowanie szkolenia w powyższym zakresie.

Naszym obowiązkiem jest zapobieganie używania przekazów elektronicznych przez terrorystów oraz osoby, które mają cel wprowadzić do obiegu wartości majątkowe pochodzące z nielegalnych źródeł.

Działamy w oparciu o następujące akty prawne:

Terrorism Act 2000 (as amended)

  • Proceeds of crime Act 2002 (Part 7)
  • Money Laundering Regulations 2007 MLR8 and MLR9 (draft), (as amended)
  • EU Payments Regulation January 2007
  • HRMC EU payment Regulation Draft Guidance June 2007
  • HM Treasury Sanction Notices (Consolidated List)