Nasze postanowienia

Przed transakcją poinformujemy Cię:

  • o całkowitej opłacie za transakcję
  • o kursie wymiany walut, jaki będzie zastosowany przy realizacji tego transferu
  • o tym w jaki sposób i gdzie odbiorca może wypłacić pieniądze
  • o terminie realizacji transferu

Po zakończeniu transakcji poinformujemy Cię o:

  • numerze referencyjnym transakcji
  • dokładnej kwocie która będzie do odebrania w Polsce
  • kwocie oraz walucie w jakiej pieniądze mogą zostać odebrane